Visie

Visie

In kunst komt het oerprincipe van de mens als creatief wezen tot uiting. Kunst geeft zin aan ons bestaan. Kunst is emotie, gaat over de psyche, over spiritualiteit en over het leven zelf. Kunst prikkelt, laat ons dromen en roept vragen op. Kunst raakt je, of niet…..Maar vooral vraagt kunst om interactie. Zonder interactie is er slechts het niets.