Inspiratie en werk

Inspiratie en werk

De complexiteit van de globale samenleving boeit me; de snelheid van verandering, het continue ondoorzichtige spel om macht en de uitwassen daarvan, de zelfgenoegzaamheid, de onoverbrugde kloof tussen arm en rijk, het menselijk lijden, de spanningsvelden, de onrust.

Lang heb ik geƫxperimenteerd met stijlen, inhoud, stemmingen, kleuren en schrifturen. Steeds weer keerde ik terug naar de natuur, in het bijzonder naar de horizon. De horizon als metafoor voor verlangen, weemoed, hoop, vrede, rust en (toekomst)perspectief. Het huidige tijdsgewricht schreeuwt erom.

Geleidelijk wordt mijn werk meer introspectief, abstracter ook. Het beperkt zich steeds sterker tot wat nodig is, meer niet. De uitdaging ligt erin voorbij de horizon te reiken en mijn innerlijke beelden te transformeren tot sfeerbeelden die alleen nog refereren aan zichzelf.